Vypracování studie

Nabízíme

Na základě zhodnocení stávajícího stavu nebo projekčních podkladů nové stavby / technologie nabízíme zpracování studie, která ukáže možná řešení včetně hrubého rozpočtu nákladů na realizaci navrhovaných řešení.

Detailnějším rozpracováním studie může vzniknout např. energetický audit, nebo studie může sloužit jako podklad pro tvorbu projektové dokumentace.