Klimatizace, chlazení

Obory klimatizace a chlazení tvoří společně se vzduchotechnikou jádro činnosti společnosti HVACR technology s.r.o. V tomto oboru máme zkušenosti jak s malými zakázkami se split systémy řádu jednotek kW chladícího (topného) výkonu, tak i s průmyslovými a kancelářskými aplikacemi – chlazení a klimatizace pro vzduchotechniku nebo s multi-splity s chladicím (topným) výkonem v desítkách až stovkách kW.

Princip klimatizace

Princip klimatizace je obdobný jako u ledničky. Chladivový okruh poháněný kompresorem zahrnuje vnitřní jednotku nebo jednotky a venkovní jednotku. Výměník vnitřní jednotky buď chladí a venkovní výměník topí, nebo se směr proudění chladiva otočí a vnitřní jednotka topí a venkovní výměník chladí (to je princip tepelného čerpadla).

Typy zakázek

Naše firma realizuje zakázky klimatizace kanceláří, obchodů, servroven a dalších prostorů. Dodáváme většinou velmi kvalitní japonské systémy FUJITSU, avšak podle potřeby dodáváme i jiné systémy renomovaných značek.

HVACR technology s.r.o. je certifikovaná na kontrolu těsnosti klimatizačních systémů dle zákona o ochraně ovzduší.

 

Vysvětlení pojmů

  • Klimatizace: systém, který v prostoru umístěnými klimatizačními jednotkami chladí či dohřívá daný prostor. Někdy se klimatizací nazývá i vzduchotechnický systém, který primárně chladí.
  • Chlazení: systém, který chladí vzduch ve vzduchotechnice či prostoru. Chlazení je zajištěno buď vodním výměníkem, nebo výparníkem umístěným v přívodním vzduchu do prostoru. Chlazením nazýváme i výrobu studené vody pro procesní aplikace. Někdy se chlazením nazývá také klimatizační systém.

 

Bližší info viz reference – klimatizace/chlazení.