Nevyhovující vlhkost vzduchu

Úvod

Relativní vlhkost (rh) v interiéru, kde nejsou speciální požadavky na hodnotu rh, by měla být zhruba v rozmezí 30 až 60 %. Toto zajistí zdravé prostředí pro lidský organizmus a zamezí růstu plísní a roztočů. Pozn.: např. pro specifické technologické procesy ale může být relativní vlhkost požadována v jiných hodnotách a udržována poměrně přesně v úzkém rozmezí.

Vysoká relativní vlhkost

Pokud je v běžném interiéru příliš vysoká relativní vlhkost, je to většinou způsobeno tím, že prostor není dostatečně větrán. Toto nastává většinou po výměně netěsných starých oken za nové, mnohem těsnější. Pro takové případy navrhujeme větrání daného prostoru s minimálními nároky na energii, tzn. s vysokou účinností rekuperace.

V případě průmyslových aplikací je situace komplikovanější. Zvýšená (příliš vysoká) vlhkost je obvykle zapříčiněna odparem z technologií.

Nízká relativní vlhkost

Pokud je v běžném interiéru příliš nízká relativní vlhkost, je to většinou v zimním období. Ovyklou příčinou bývá "převětrání" prostoru. V průmyslových aplikacích používáme buď parní nebo adiabatické zvlhčovače.

Vysvětlení pojmů

Odvlhčování: snižování relativní vlhkosti v interiéru; obvykle se zajišťuje dvěma způsoby:

  • větráním, kdy se odsávaný vnitřní vzduch s vyšší měrnou vlhkostí nahradí venkovním vzduchem s nižší měrnou vlhkostí
  • kondenzačním odvlhčováním na bázi tepelného čerpadla, kdy se vzdušná vlhkost sráží na chladiči tepelného čerpadla a zkondenzovaná vlhkost odtéká.

Adiabatické zvlhčování: do prostoru, který se zvlhčuje, se rozstřikují droboučké kapičky vodní mlhy, která se téměř okamžitě vypaří. Při tomto adiabatickém ději dochází jak ke zvyšování relativní vlhkosti vzduchu, tak k ochlazování vzduchu (vzduchu se odebere skupenské teplo potřebné na odpaření vody). Pozn.: u parního vlhčení zůstává teplota vzduchu neměnná.