Nízká teplota interiéru

Úvod

V případě, že Vaším problémem je příliš nízká teplota v interiéru, a topný systém je již nainstalovaný, může být problémem špatná distribuce tepla nebo nedostatečný výkon zdroje tepla.

Nabízená řešení

Je možné, že stávající topný systém je nevyhovující, a daný prostor je potřeba vytápět jinak (pokud zásadním problémem není např. špatný stav stavební konstrukce). Námi navrhovaná řešení mohou být:

a) teplovzdušné vytápění vzduchotechnickým systémem (teplovodním výměníkem, elektricky, tepelným čerpadlem)

b) přímé vytápění tepelným čerpadlem (např. split systém pracující v reverzním režimu). Případně lze použít tepelné čerpadlo s deskovým výměníkem, ve kterém se ohřívá topná voda (tzv. tepelné čerpadlo vzduch-voda).

c) prověřit, zda Váš případ umožní využít odpadní teplo z jiného Vašeho provozu a převést ho do prostoru, který vyžaduje dodatečný zdroj tepla. Toto vyžaduje podrobně poznat specifika příslušného provozu.

Vždy hledáme ekonomicky a technicky nejefektivnější řešení a respektujeme preference zákazníka.

Další možná řešení

Je možné, že dostatečným řešením je např. výměna starého neefektivního kotle za nový. Nebo instalace určitého typu sálavého vytápění (např. ve vysoké vysoké průmyslové hale). V takovém případě Vám nabízíme zprostředkování služeb příslušné specializované firmy.