Vysoká teplota interiéru

Úvod

V případě, že Vaším problémem je příliš vysoká teplota v interiéru, je potřeba:

a) identifikovat zdroje tepla a jejich velikost (určit tepelnou zátěž)

b) tepelnou zátěž odpovídajícím způsobem eliminovat, v ideálním případě přebytečné teplo využít jinde (někam ho „přečerpat“), tedy teplo rekuperovat

Stávající systém

Máte-li již klimatizační či vzduchotechnický systém, který má tepelnou zátěž eliminovat, nainstalovaný, je možné, že nefunguje správně, má nedostatečný chladicí výkon nebo je chlad v prostoru špatně distribuován.

Doposud neřešeno

Pokud žádný systém nemáte, dokážeme letní tepelné zisky vypočítat a navrhnout správný klimatizační systém, který vás přebytečného tepla zbaví. V případě, že máte celoroční vnitřní tepelné zisky (v průmyslu např. od používané technologie, v kuchyních od vaření, v servrovnách od serverů apod.), lze přebytečné teplo odvést nuceným větráním nebo strojním chlazením a v některých případech jej lze v topném období využít k vytápění jiných místností nebo provozních hal.

Tyto varianty řešení jak navrhujeme, tak i dodáváme. Vždy hledáme ekonomicky a technicky nejefektivnější řešení a respektujeme preference klienta.