Energetické audity

Energetický audit obvykle vzniká na základě projektu, zhodnocení stávajícího stavu nebo již hotové studie. Cílem energetického auditu je dovědět se, zda lze nějakými opatřeními zlevnit provoz budovy, její části, určitého úseku apod. Cestou k tomu je identifikace možných „zdrojů“ energetických úspor a návrh vhodných opatření (technická, technologická, procesní apod.) tak, aby reálně docházelo k energetickým i finančním úsporám, aby byl naplněn smysl zadání auditu. Samozřejmě může se stát, že provoz je tak dokonalý nebo specifický, že se žádné výrazné cesty k úsporám nenajdou, nicméně v současných provozech bývají tak velké rezervy, že návratnost investic se obvykle pohybuje kolem několika let.