Zhodnocení stávajícího stavu

Nabízíme

Nabízíme prověření stavu stávajícího zařízení a konzultaci týkající se požadovaného budoucího stavu, jehož cílem je zlepšení funkce takového systému; jinými slovy zvýšení efektivity, snížení energetické náročnosti, úspora místa, využití nevyužívaných zdrojů apod.

Cestou k tomuto řešení je návrh úprav nebo změn stávajícího systému. Blíže viz vypracování studie a energetické audity.